1800-talets Göteborg

Knivattack eller olyckshändelse?

”För knifhugg mot stufveriarbeta­ren Johan Johanson n:r 25 Bergsgatan har stufveriarbetaren Charles Emil Anderson n:r 40 Vegagatan i dag på e. m. undergått för­hör inför poliskammaren.

Då de båda i lördags qväll vid ½ 9-tiden passerade Packhusgatan, hade enligt Johahsons uppgift hans kamrat med dragen knif mättat ett hugg mot hans ansikte, då J. med högra handen afvärjde hugget, hvarvid han blef illa skuren i ring- och långfinerarne.

Anderson åter påstår att han upptagit knifven för att skära en nagel på sin hand, då J. kom att med sin hand utan A:s förvållande stöta emot knifven.

De ha i många år varit arbetskamrater hos Wilsons och alltid varit goda vänner.

Ett par andra personer som delvis åsett uppträdet berättade att A. och J. lekt och skämtat med hvarandra samt varit något be­rusade. De hade ej sett annat än att J. fört sin hand rakt mot knifven.

Förhöret uppsköts för läkareintygs inför­skaffande.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 december 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Packhusgatan.