1900-talets Göteborg

Konstapeln, konstapeln, stoppa spårvagnarna, skenan hänger i luften!

Hösten 1954 utspelades ett drama utmed linje 5:s sträcka nära Welandergatan. I Göteborgs-Posten skildrades händelsen.

”Konstapeln, konstapeln, stoppa spårvagnarna, skenan hänger i luften! Med detta tillrop varskodde två pojkar i tolvårsåldern strax före kl. 19.30 på tisdagen en polisman om att spårvägsbanken vid Delsjövägen höll på att undermineras av vatten sedan den stora kulverten från Härlanda tjärn sprungit sönder strax vid Welandergatan.

Polismannen tog pojkarna med sig och sprang ut på banvallen och lyckades hejda ett vagnsätt som just var på väg mot rasplatsen. Den närmast föregående spårvagnen  hade däremot hunnit passera det underminerade stället i full fart. Innan spårvägsledningen hunnit varskos och vagnarna på linje 5 stoppats vid Sankt Sigfrids plan samlades fyra vagnsätt på vallen i närheten av raset. Dessa togs i mycket låg fart förbi det farliga stället varefter trafiken mellan Sankt Sigfrids plan och Kålltorps ändstation inställdes och bussar sattes in för att vidarebefordra passagerarna. Denna anordning bibehölls till trafikens slut. Idag löper trafiken åter normalt sedan banvallen provisoriskt lagats under natten.

Den stora läckan i kulverten uppstod redan före kl. 19. Vattnet sprutade upp som ur en fontän då avloppsledningen till följd av de sista dagarnas ymniga regnande var oerhört vattenförande. Efter blott tio minuter var hela gräsmattan mellan Delsjövägen och banvallen dränkt under vatten, som också forsade ut på den starkt trafikerade vägen. Av den anledningen posterades två poliskonstaplar vid Welandergatan och Töpelsgatan för att dirigera trafiken in på sidogatorna.

Strax före kl. 19.30 hörde pojkarna Björn Albrektsson och Malte Andersson, som befann sig vid Delsjöbäckens ravin, att skärven från banvallen på andra sidan bäcken rasade och efter en liten stund började vattnet forsa ner från banvallen i en kraftig rännil. Pojkarna rusade runt och upp på banvallen och kom fram till raset där stenar och grus allt häftigare sköljdes med det forsande vattnet, som från gräsplanen sökte sig ner under banvallen just där den går som allra närmast ravinen. De förstod då att något måste göras och sprang i hastigheten några steg åt kålltorpshållet innan de hann sansa att det var vagnarna på det andra spåret som skulle stoppas. Efter ett hundratal meter stötte de på polismannen och meddelade honom sina iakttagelser.

Allt vad liv och andra hade inom spårvägens trafikavdelning inträffade därefter snabbt på platsen för raset och insättandet av bussar verkställdes så fort si göra lät sedan man fått klart för sig att ytterligare trafik på banan var omöjlig. Ännu vid 21-tiden bubblade vattnet med oförminskad intensitet ur läckan i kulverten och ett hundratal meter av gräsmattan var förvandlad till en sjö med tre decimeter djupt vatten.

Senare på kvällen gjorde vattenverkets mannar ett försök att stoppa det ymniga vattenflödet genom att med långa stänger stöta ner i kulverten och på så sätt få bort de hindrande föremål som orsakat att ledningen sprungit läck.

Ett arbetslag från spårvägen har under hela natten varit i arbete och provisoriskt lagat brottet i banvallen. Från och med första turen idag på morgonen löper trafiken åter normalt på linje 5 ehuru vagnarna passerar rasplatsen med nedsatt hastighet.” (Ur: Göteborgs-Posten 20 oktober 1954)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från artikeln i Göteborgs-Posten 20 oktober 1954.