1800-talets Göteborg

Utslag i Polisdomstolen

”Djurplågeri. Åkaredrängen August Fri­berg, boende i huset nr 40 Paradisgatan, bo­tade 20 kr., för det han vid körslor begagnat en med brottsår behäftad häst.

Droskkusken Johan August Hessel, anställd hos droskegaren Janne G. Jonsson, körde i tisdags så ovarsamt i Nya allén invid Järn­torget, att han körde på sned en där uppsatt stängselpåle; droskan ramponerades illa och måste å ett annat fordon forslas från stället. Hessel pliktade 10 kr.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 december 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Järntorget från Södra Allégatan. Arbetareföreningens hus t.h. Lindbergska huset i bakgrunden, år 1900.