Inför julen är vi idag vana vid att se reklam i TV, höra den på radion och se olika reklambudskap utmed gator och även landsvägar. Butikerna kantar vissa gator i staden och fyller stora köpcentra utanför tätorterna och erbjuder juldekorationer och julklappar redan innan december månad har hunnit inledas. Men så har det inte alltid varit. Denna julafton skall vi resa tillbaka i tiden till året 1817 och med hjälp av tidningarna Götheborgs Allehanda och Götheborgska Nyheter undersöka hur de handlande i Göteborg annonserade inför julen.

Staden Göteborg var en liten ort 1817 och det var oftast tillräckligt att berätta att man sålde en vara på en viss gata eller ibland bara uppge vem som sålde varan, alla kände ändå till var i staden som den handlanden var verksam.

En modern göteborgare som hade begett sig ut på stadens gator 1817 för att julhandla hade förmodligen känt sig något vilsen. Till en del hade göteborgaren från idag känt igen gator och några av husen, men var fanns butikerna? Utmed gatorna syntes inte många spår av handel, inte ett enda skyltfönster gick att hitta. All handel bedrevs antingen inne i husen, ibland någon våning upp i husen eller på stadens torg.

Jämför Södra hamngatan 1820, överst med 1923 nederst, introduktionen av stora skyltfönster är tydligt. Tidigare fanns endast dörröppningar och ”vanliga” fönster ut mot gatan. Bilden är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta.

Vid en genomläsning av samtliga nummer av Götheborgs Allehanda och Götheborgska Nyheter under december månad 1817 hittades under rubriken ”till salu” endast två som använde julen som en del av sin marknadsföring. Annonserna infördes i båda tidningarna, totalt nämndes alltså julen fyra gånger i samband med försäljning av varor.

”Diverse sorters julattrapper samt dockor för barn finnas till salu uti huset n:o 51 vid Kyrkogatan, ingången genom förstugudörren och andra våningen” (Götheborgs Allehanda 1817-12-19 samt i Götheborgska Nyheter 1817-12-20)

”Hos Mamsellerna Rydell, boende uti Urfabrikör Bedmans hus vid Kungsgatan, midt emot Swenska kyrkan, försäljes nu wanlige bakelser, samt the och kaffebröd till fasta priser; äfwen mottages beställningar så wäl för jul helgen som sedermera.” (Götheborgs Allehanda 1817-12-17 samt i Götheborgska Nyheter 1817-12-20)

Julhandeln för 200 år sedan var alltså begränsad, knappt märkbar jämfört med den övriga vardagliga handelsverksamheten. Ändå kan man konstatera att det 1817 fanns ett embryo till den moderna julhandeln, det annonserades leksaker till barnen, juldekorationer och godsaker inför julhelgen.

Med detta önskar ”Göteborgs historia” er alla en riktigt God Jul!


Bilden i sidhuvudet är ett vykort, privatägt.