1900-talets Göteborg

Med linje 2 från Brämaregården till Linnéplatsen (1959)

Via Filmarkivet.se finns denna film från 1959 att se. Det är en privatfilm inspelad i Göteborg våren 1959. I filmen får vi följa spårvagnslinje 2, den gula linjen, resan börjar vid Vågmästareplatsen på Hisingen och avslutas i stadsdelen Annedal efter färd via Göta Älvbron, Lilla Bommen, Västra Hamngatan och Vasagatan.

Följ denna länk för att se filmen.