Väderleken. Lite vinter ha vi äntligen fått smaka på. I lördags afton lär termometern visat — 10 gr., i går morse stod den ännu vid — 8 gr. Förmiddagen erbjöd det vackraste promenadväder: strå­lande solsken och några få graders köld. I går afton rådde en rätt bitande blåst med snöyra. När man i morse vaknade tedde staden den vackra anblicken af snö­täckta tak och gator, och snötäcket var så pass godt att det lockat ut en och annan slädfarande. som med bjellerklang lifvade gatorna och höjde vinterstämningen.

Dess värre synes nu åter ett väderom­slag vilja inträda. I dag vid middagsti­den rådde ett par graders blidväder, som tärt starkt på den nyfallna snön.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 februari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bild av Brunnsparken sedd från Södra Hamngatan intill Fredsgatan som även finns som vykort. Omkring år 1900.