1800-talets Göteborg

Statistik över domar vid polisdomstolen under 1897

”I polisdomstolen ha under förlidet år följande antal personer blifvit dömda:

man. qvinnor.

för   våld mot polis ………………………..  81          4

för   våldsamt motstånd ………………..252          7

för   fridsbrott………………………………….. 3        —

för   misshandel……………………………. 494          4

för   sedlighetsbrott ……………….. ……   27          2

för   djurplågeri……………………………. 101          3

för   sabbatsbrott ……………………………..5        36

för   oljud, förargelse m. m. …           765        27

för   fylleri ………………………………..   5,049      188

för   brott mot brand,
bygg­nads- och hälsovårds­stadgan   68          7

för brott mot ordningsstadgan

för rikets städer……………                      807        44

för brott mot fiskeriförfattnin-

garna …………………………………..                1        —

bruit mot förordningen ang:.

försäljning af oränvin..                             8        —

för brott mn förordningen ang.

försäljning af öl m. m.                              9        37

för     brott mot hamnordningen           3        —

för     brott mot åkarereglementet        7        —

för brott mot mantalsförord-

ningen ……………………………….              27          2

för     försummelse i rättegång..            5        —

för   brott mot öfriga ordnings-

stadgar ……………………………….             10          3

 

Under året ha handlagts tillhopa 7.636 mål mot 6,299 under 1896.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 februari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Emigranters ankomst till Cunard Liniens kontor. April 1912, längst till vänster i bild en polis.