”Ett vackert snöfall, som ännu håller i då detta skrifves, har betydligt förbättrat det af gårdagens töväder hårdt angripna slädföret. Också höres jemt pinglande slädklockor, och man behöfver ej gå långt för att möta “en snäcka med en pelsklädd Venus i“. En ganska frisk nordvestvind torde dock på slätmarkerna hopa snön i drifvor och kan kanske till och med hota järnvägstrafiken, om snöfallet blir ihållande.

På morgonen hade vi 2 graders frost, men nu synes töväder vara i antågande.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 23 februari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kolpråmar i Pustervik, eventuellt 1919.