”De försvunne återfunne. Från Malmö skrifves i går: Andre maskinisten å ångaren ”Aldebaran“ Anders Gustaf Adolfsson, hvilken i onsdags i förra veckan lemnade ångaren utan att sedermera afhöras har i dag vid 9-tiden på morgonen vid draggning utan­för vestra hamnarmen, där “Aldebaran“ är för­töjd, återfunnits som lik.

— Förste styrmannen Frans Leonard Jo­hansson å Malmöskeppet ”Svea”, hvilken sak­nats sedan sistlidne tisdag och troddes hafva omkommit genom drunkning, är lifslefvande och har i går synts i staden.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 februari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: bussarong och byxor. Av mycket kraftigt tättvävt, ofärgat linne med krage och manschetter av mörkblå ull. .De tre män som anges som eventuell användare var bröder, och sjömän.