”Göteborgs kälkklubb hade i går afton en munter åkning i Slottsskogen. Ett 70-tal medlemmar af klubben deltogo i nöjet. Efter åkningen dansade man i vinterpaviljongen.

— Å ”Nordens“ skridskobana var det igår lif och lust. Vid elektriskt ljus, un­der klingande musik och i det angenäma­ste väder vimlade där på den glatta ba­nan en talrik skara ungdom med stålsko på fot.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 mars 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vinterbild från slottsskogen med ett antal pojkar och flickor samlats för kälk- och skidåkning. 1910-talet.