”I vildt sken rusade i går e. m. vid half 4-tiden en häst, körd af egaren Pet­ter Aug. Landström från Losaby i Björlanda socken på Hisingen, ut från Carnegieska bru­kets gård n:o 31 i Majornas förste rote samt fortsatte å Klippgatan till Allmänna Vägen in på gården n:o 48, där djuret fasttogs. Un­der den vilda färden hade fordonet slungats mot en lyktstolpe å Klippgatan, hvarvid stolpen afbröts och lyktan krossades. Landström har ersatt skadan.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 mars 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Klippgatan 4,6,8 och 10. Fr.v Majornas 1 rote, nr. 53, i mitten nr. 50. Sträckning mot Carnegieska bruken, ca 1901.