”Vattenverkets »arkeologiska avdelning« – ja, man kan väl nästan kalla Verner Leijons gäng för detta efter det fina fynd av ett välbevarat grönlandsvalsskelett de gjorde i går vid utstakningen av en gata i Fräntorp. Innan de började gräva upp gatan hade de emellertid fått tips om att de kanske skulle träffa på skelettdelar och då ta det försiktigt. På Naturhistoriska museet finns nämligen bevarat ett käkben från en grönlandsval – fyndet gjordes 6 mars 1936 – och detta hittade man på ungefär samma plats varför det var troligt att man vid kommande grävningar i gatan skulle stöta på ytterligare valdelar.

Ur: Göteborgs-Posten 17 mars 1955

Gatan rivs nu upp för att man skall kunna lägga ner vattenledningsrör och när man kommit en bit så stötte det leijonska gänget på en bit av en käke. Professor Nybelin alarmerades och kom fort till platsen och kunde tillfredsställd fastslå att fyndet har att göra med det tidigare. Mannarna gick försiktigt tillväga och det dröjde inte länge förrän man lyckades få upp benet och en stund senare en trekilos kota. Fyndet är ett utomordentligt jämförelsematerial och blir ett värdefullt tillskott i museet. För närvarande är det så att vill man titta på ett skelett av en grönlandsval så får man resa antingen till Stockholm eller Köpenhamn.

Ur: Göteborgs-Posten 17 mars 1955

Skelettbitarna är mycket välbevarade då de legat i orört läge nedbäddade i en konserverande lera. Visserligen har vissa delar förmultnat men konsistensen är mycket högklassig. Man gräver nu försiktigt vidare och omöjligt är inte att man skall kunna få fram ytterligare kotor och delar. Fyndet man gjorde för 19 år sedan togs om hand av professor Jägerskiöld som även tog till vara en del sparsamma snäcklämningar. Fräntorp och göteborgstrakten är rätt rik på subfossila fyndigheter och 1933 fann man t.ex. ett renhorn från omkring 9700-7800 år före Kristus. Fyndplatsen ligger omkring 30 meter över havet och det är underligt att tänka sig att trakten här för så där en 10-20000 år sedan var ett djupt hav.

Nic”  (Göteborgs-Posten 17 mars 1955)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum:  En jagad Grönlandsval. (Två båtar följer efter valen för att harpunera den).