På lördag 14 april arrangeras Göteborgsbokens dag på Landsarkivet. Ett samarbete mellan Landsarkivet och Göteborgs Hembygdsförbund. Alla med intresse för stadens historia lär vara där! Klockan 11.20 kan du lyssna på föredraget om boken Upptäck Skatås (läs mer om boken via denna länk). Det finns även en utställning där förlag och föreningar presenterar sin verksamhet samt säljer böcker.

Det är fri entré till hörsalen där det hålls föredrag under hela dagen.

FÖREDRAGSPROGRAM

Intressanta föredrag i hörsalen under hela Göteborgsbokens dag.

Föredragen pågår i 15 minuter. Fri entre till samtliga föredrag!

Starttid

10.20 Kristian Wedel & Lars O. Carlsson: SKEPPSBRON – I Göteborgs hjärta

10.40 Arne Nilsson: Bög i folkhemmet

11.00 Björn Höglund: Göteborgsquiz – hur väl känner du Göteborg?

11.20 Per Hallén: Upptäck Skatås

11.40 Einar Hansson: Göteborgsböcker som inte finns – ännu

12.00 Pia Schmidt de Graaf: Evert Taube i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning

12.20 Robert Berggren: Hembygdsförbundets årsbok 2018 Gudrun Lönnroth: Hedens historia

12.40 Hans Bjur & Krister Engström: Lilienberg stad – Göteborg 1900-1930

13.00 Årets Göteborgsbok 2017 – Programpunkt i utställningsyta

13.20  Gunilla Preisler: En renässanskvinna i Göteborg

13.40  Peter Nordby: Ett västsvenskt kulturarv

14.00  Ulf Benkel: Hur blev Göteborg ordvitsandets huvudstad?

14.20  Claes Rydholm: Göteborgsadresser med betydelse – i stort och i smått

14.40  Gudrun Nyberg: Bokserien Hundra år i Göteborg

15.00  Inkeri Lamér: Tung Metall – Varvsarbetarna minns

15.20  Maria Wångersjö: Hammarkullekarnevalen: Ett göteborgskt världsarv?

15.40  Jan Westin & Helen von Sydow: Från allmosor till olympiadeltagande

16.00  Patrik Helgeson: Arbetarförfattaren Gunnar Adolfsson

16.20 Stefan Thorpenberg: Förorten och demokratins skördetid – en tillbakablick på 1960- och 1970-talens Göteborg