Under början av 1898 investerade Göteborgs Aftonblad i nya tryckpressar för att kunna möta de ökande kraven på annonsering. Idag visas några exempel på hur annonserna kunde se ut våren 1898.

Ur: Göteborgs Aftonblad 9 april 1898

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 9 april 1898