”Ångrostadt Kaffe har på sista tiden kommit allt mer och mer i bruk. Våra husmödrar hafva insett den stora fördelen att köpa kaffet färdigrostadt se­dan de, genom att profva samma, kommit till insikt om dess stora dryghet och prisbillighet. Den stora allmänheten har allt mer och mer börjat köpa hos Holländska Kaffe-Rosteriet (Svalanders Kaffehandel), Kungsgatan 17, hörnet af Magasinsgatan, samt i filialerna Bazar Alliance 132, ingång från Larmgatan, 2:dra Långgatan 13, Carl Johansgatan 17 och Öfra Husargatan 3. De hus­mödrar som ännu ej profvat samma om­bedjas göra ett försök och skola de sä­kert blifva belåtna.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 april 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Del av Kungstorget samt t.v. Kungsportsplatsen 1 sedda fr. gränsen Kungsportsplatsen-Östra Larmgatan, år 1901.