1800-talets Göteborg

Tomtförsäljningar

”Gross­handlaren A. W. Melins sterhusdelegare hafva från egendomen Olivedal sålt ytter­ligare 5 byggnadsqvarter, nemligen 13:de och 14:de qvarteren samt dem tillhöriga delar af 3:dje, 4:de och 7:de qvarteren, allt i Majornas 6:te rote och omfattande en areal af c:a 54,000 qvadratmeter. Affären är afslutad genom stadsmäklare Sven Bökman till pris som icke bekant­gjorts.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 maj 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Vegagatan, 1897.