1800-talets Göteborg

En fara

”Utmed Redberget åt Olskroksgatan till finnes en gångstig, som är mycket trafike­rad af både barn och äldre personer. Ofvanom denna gångstig finnes en grusbacke, belamrad med stora stenar, hvilka äro så underminerade, att de hvilket ögonblick som helst kunna störta ned öfver fotgängarne.

Såsom det nu är, borde gångstigen vara afstängd innan en olycka bänder. För öfrigt borde väl vederbörande kunna låta snart bortskaffa eller jemna stenröset.

X.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 maj 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Bild föreställande lekande barn på Ånäsfältet, Olskroken. Troligtvis 1900-talets början. Bilden kommer från Sällskapet för Friluftslekar, Göteborg. Kom till Göteborgs Historiska Museum 1973 i samband med utställningen ”Vackra, ärorika Slottsskogsvallen 50 år”, från Göteborgs Idrotts- och fritidsnämnd. Fotograf Harry Lindbohm.