1800-talets Göteborg

Stor tomtförsäljning

”En mycket tomtförsäljning gjorde staden i går, då Drätsel­kammaren till ett konsortium, för hvilket stadsmäklaren Willgodt Kullgren var representant, sålt ett helt qvarter, begränsadt af Kristinelundsgatan i norr, Chalmersgatan i öster, Engelbrektsgatan i söder och Götabergsgatan i vester samt omfattande tomterna n:ris 119—130 i 14:de roten och hållande i areal omkring 6,955 qvadratmeter. Försäljningssumman är 520,000 kr. eller 75 kr. pr qvadrat­meter.

Försäljningen har förmedlats genom stadsmäklare Th. Strömbeck.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 maj 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Söder om Engelbrektsgatan. Upplag och arbetsplats för gatukontoret. Ca 1910.

Karta öfver Göteborg. Sammandragen av Ludvig Simon. Tryckt år 1888.