1800-talets Göteborg

Mönstring av spårvägsbolagets hästar, vagnar och personal

”Mönstring med spårvägsbolagets hästar och vagnar med tillbehör samt kuskar och konduktörer förrättades i går vid spårvägsstallarne å Gårda af polis kommissarie Lundberg, stadsveterinär Blomgren och smedmästare C. F. Samuelsson i närvaro af bolagets direktör hr Stoddard och regementsveterinär Bergström.

Bolagets samtlige 129 hästar voro vid godt hull, men 7 af dessa voro tillfäl­ligtvis halta och 8 sjuka, hvilka 10 hä­star för närvarande ej användas. Af bo­lagets 28 täckta och 14 öppna vagnar voro 4 insatta till reparation; mot de öfriga var intet att anmärka.

Kuskars och konduktörers beklädnad mönstrades 17 dennes, hvarvid ingen anmärkning förekom.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 maj 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hästspårvagn i mötesspåret vid Lilla Torget (mitt för Brand- och Livförsäkrings A.B. Svea) ca år 1900.