Dagens skildring av resor över till Danmark är hämtad ur boken Beskrivning över Göteborg med omnejd som publicerades 1939.

”Traden mellan Göteborg och Fredrikshavn på Jylland upprätthålles av Rederi AB Göteborg – Fredrikshavnlinjen (gr. 1935). Resan tager endast något över tre timmar i anspråk och man njuter av dia vyer och andas härlig saltmättad havsluft.

Jylländarna älska att kalla Jylland – ”Hovedlandet”, och även om svenskar tidigare varit vana att låta Köpenhamn vara målet för en Danmarksresa, har den förstklassiga och bekväma ångaren ”Kronprinsessan Ingrids”insättande på linjen Göteborg – Fredrikshavn västsvenskarna allt mer börjat resa över till Jylland.

En söndagstur till Jylland under våren eller sommaren är väl värd att göras. Åtskilliga svenskar tager efter framkomsten till Fredrikshavn järnvägen upp till Skagen, dit man kommer på endast en timma. Skagens vita badstränder hava blivit en kär tillflyktsort för göteborgarna. Även Lökkens praktfulla badstrand vid Västerhavet har blivit alltmera populär. Synnerligen omtyckta besöksorter äro också de trevliga städerna Aalborg och Aarhus. Biljettpriserna äro synnerligen förmånliga och rederiet anordnar dessutom billiga week-endresor.” (Wendel s. 173)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Wendel s. 173 och visar Kronprinsessan Ingrid på väg genom Göteborgs skärgård till Fredrikshavn.

Referens

Wendel, B., Beskrivning över Göteborg med omnejd, Fournir, Stockholm, 1939.