1800-talets Göteborg

Göteborgs gasverk

Enligt gasverksstyrelaens berättelse för förlidet år hade gasverkets fastigheter vid årets början ett bokfördt värde af kr. 1,620,133: 12. Hufvudrörledningarnas längd har under året ökats med 2,341 meter.

Af förut befintliga 2,151 lyktor och 27 intensivlyktor hafva 3 lyktor borttagits, men i stället tillkommit 95 lyktor. Från gasverket har utgått 4,009,300 kub. -meter gas under 1897, hvaraf till allmän gatubelysning åtgått 734,043 kub. –meter, till enskild användning 2,931,779 kub.-meter, till gasverkets eget behof 104,287 kub.-meter och förlorad gas 239,211 kub.-meter, eller 5,97 proc.

Gasverkets räkenskaper utvisa ett öfverskott af årets drift af kr. 204,898: 47, som kommer stadskassan till godo.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 juni 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gamla gasverkets område vid Rosenlundskanalen 1888 sett från Carolus Rex. Teckning, signerad Sigge (= Karl Sigfrid Svensson 1878-1907)? – han skulle då ha varit bortåt 11 år!