”Särdeles beqväma och eleganta lägenheter finnas att hyra från l:ste Oktober i huset vid Kungsports-Avenyen n:r 27,  8, 6, 5, 4 rum och kök, jungfruk., badr., servr., toilettr. m. m. 2:ne ungkarlsrum med badrum.

Personhissar, ledningar för elekt­risk belysning i alla rum.

Butiker åt Kristinelundsgatan 9. Vidare upplysningar meddelas på stället af verkmästaren eller Arki­tekten

Rob. Hanson.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 augusti 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Svartvitt fotografi med östra sidan av Kungsportsavenyn mot norr.