Känner du dig lite dålig, svag men dåliga nerver och en mage i olag, då kommer dagens läkemedelstips från 1902 troligen inte att hjälpa dig. Det framgår tydligt att det inte fanns några begränsningar i vad en producent kunde lova kring sin produkt!

Vad sägs om D:r Sandens Elektriska Herculex Bälte? Det är botemedel mot det mesta enligt reklamen, njur- och leverlidanden, alla fruntimmerssjukdomar samt personliga sjukdomar hos män, med flera lidanden!

Ur: Göteborgs Aftonblad 7 juni 1902.

Kanske är du en kraftlös och svag man med förlust av livskraft, tankeförvirring, motvilja mot sällskap, tungsinthet, susningar för öronen eller dålig matsmältning. Produkten skickas med posten under fullkomlig tystlåtenhet. Dessutom får du ”äktenskapsvägvisare för unge män”.

Ur: Göteborgs Aftonblad 7 juni 1902.