”Fru Gerda Grauers har genom stadsmäklare Thure Strömbeck försålt fabrikstomter om cirka 32,000 qv. fot utaf sin egendom Aronsdal, belägna vid Mölndalsån, till innehafvaren af Göteborgs guldlistfabrik, fabriksegaren K. Myhre från Drammen, som förra året inköpt fabriksfastighet å närgränsande egendom Eriksberg.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 september 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Almedals farbriker vid Mölndalsån, omkring år 1902.