”I Slottsskogen var i går anord­nad en vacker eklärering, den första af de annonserade illuminationerna kring stora dammen. Mycket folk hade kom­mit tillstädes. Velocipedbanan vimlade af hundratals ryttare, hvilka med sina lyktor bidrogo till ljuseffekterna.

Man har för afsikt att någon af de närmaste aftnarne med raketer och bengaliska eldar från de omgifvande bergen ytterligare förhöja effekten, hvarjemte sång och regementsmusik utföras från paviljongen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 2 september 1898)

Bilden i sidhuvudet är ett vykort från 1907 som visar stora dammen i Slottsskogen.