”Sedan samtliga innehafvare af rak- och frisérsalonger här i staden i våras öfverenskommit att, vid vite, ej emottaga kunder till expediering efter kl. 11 f. m. sön- och helgdagar under sommarmånaderna, gäller samma öfverenskommelse, men tiden har utsträckts till kl. 1 middagen från och med i dag tills vidare.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 1 september 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Husargatan mot norr, med Otto C. Lehmanns rakstuga. Lehman drev verksamhet här från 1902- 1934. Foto ca år 1910.