”Sommargästerna, börja nu troppa af hem ganska lifligt, ja till och med badläkarne ge sig af. Läkaren vid det under senare somrar så talrikt be­sökta Lyckorna, doktor Svenson från Stockholm, reste sålunda i går.

Damernas badort skulle man, i förbi­gående sagdt, kunna kalla Lyckorna, som bland sina gäster alltid räknar ett betydande antal unga damer. Vid en bal därstädes under denna sommar fanns sålunda blott omkring 17 kavaljerer och bortåt ett halft hundratal damer.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 31 augusti 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Lyckorna. Strandparti.