”Länsresidenset, som f. n. un­dergår en inre restaurering, kommer att i sin andra våning få en betydligt rymlig sal, därigenom att de forna skjutdörrarna mellan matsalen och balsalen bort­tagas.

Tredje våningen har stundom blifvit kallad kungsvåningen, men staten eger där icke mer än åtskilliga väggspeglar samt några kornischer. Vid större ba­ler har man på senare tider vanligen dansat i andra och spisat i tredje vå­ningen, och har det högsta antal gäster varit omkring 350.

I ett hörnrum af residensets första våning finnes en stenbänk, på hvilken Carl XI skall hafva suttit då han in­sjuknade.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 augusti 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fiskebåtar i Stora Hamnkanlen vid Stora Bommen och Länsresidenset. År 1933.