1800-talets Göteborg

En vacker donation

”Friherrinnan Oscar Dickson, född von Rosen bar, med anledning af resandet af sin faders grefve Adolf von Rosens byst i Örebro, meddelat major Adelsköld att hon anslagit 40,000 kr. till grundplåt för en fond bärande grefve Adolf von Rosens namn, ämnad att ställas under styrelsens för statens järnvägar förvalt­ning, hvaraf räntan skulle komma att användas till understöd åt åldriga och sjukliga lokomotivförare, i första rummet sådana, som tjenstgjort å Köping—Holts järnväg, den första grefve v. Rosen lyc­kades åstadkomma.

Friherrinnan Dickson har därjemte ut­talat den förhoppning att äfven andra skulle komma att bidraga till det behjertansvärda ändamålet, och att direk­tören vid Köping—Hults järnväg, hr Afzelius, godhetsfullt skulle åtaga sig be­sväret med emottagandet af sådana bi­drag.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 29 augusti 1898)

Bilden i sidhuvudet: Av Okänd fotograf – Svenskt Biografiskt Lexikon, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40405949