1800-talets Göteborg

3000 fick gratis kaffe!

”3,000 koppar kaffe serverades gratis åt en törstande och nyfiken allmän­het i går å café “Edison“, det nyöppnade caféet vid Andra Långgatan 25, som innehafves af hr John Högström.

Hr H. hade nemligen anordnat en gratisdrickning i går mellan 7-10 e.m.; under dessa tre timmar böljade en väldig ström af besökare. Under tiden utfördes äfven musik.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 oktober 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Andra Långgatan 25.