1800-talets Göteborg

Cirkus Madigan

”Cirkus Madigan är så välkänd i Göteborg, att den blott behöfver komma och återse publiken några gånger för att segra.

Under de fä dagar den gästat ä den gamla för saisonen betydligt upp piffade hippodromen ute å Lorensberg har den också haft att glädja sig åt talrika be­sök.

I morgon lördag ges en barnföreställ­ning kl. 5 e. m. efter ett utvaldt ro­ande program.

Priserna till denna föreställning äro betydligt nedsatta.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 7 oktober 1898)

Bilden i sidhuvudet visar Cirkusdirektören John Madigan: Av Okänd – unknown, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43559199