”Razzia efter lösdrifvare verkställdes i natt af polisen med resul­tat att tio manspersoner från olika delar af riket infångades i en lada å landeriet Gibraltar. Af dessa voro flera straffade för stöld.

Inför poliskammaren var i dag på e. m. inkallad en af de infångade, Karl Erik Olsson från Stockholm, en veritabel tattaretyp med svart helskägg och mörk hy; han är straffad för tredje resan stöld. Olsson frigafs 7 sistlidne juni från Lång­holmen samt begaf sig därifrån till Lin­köping, där han några veckor hade ar­bete såsom måleriarbetare, uppgifver han. Men inom kort begaf han sig ut på van­dring samt ankom hit 8 dennes efter att hafva drifvit fram bettlande efter lands­vägarna genom flera provinser. Han fick nu besked att genast i denna dag lemna Göteborg vid äfventyr att annars varda häktad och bortdömd såsom lösdrifvare.

En ung göteborgare, Gustaf Erikson, j var i dag också instäld och bad förgves för sin frihet. Han införpassades till cellfängelset.

Af de öfriga varnades sju för lösdrifveri och en fördes till fängelset för att afsitta af polisdomstolen ådömda böter.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 13 oktober 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gibraltar herrgård, fasaden mot norr med huvudentrén, foto från år 1956.