Utrikes nyheter

Winston Churchill

Idag blir det en internationell utblick, som jag ändå tror att även de med intresse för Göteborgs historia kan tycka vara intressant att läsa. Ett tidigt omnämnande samt en bild av en ung Winston Churchill.

”Lord Randolph Churchills, son Winston Churchill, har för några dagar sedan hål­lit sitt första politiska tal i Dover. Han är nu 24 år gammal. För fyra år se­dan ingick han vid ett husarregemente och har sedan varit med på tre krigsskå­deplatser. För två år sedan     reste han till Cuba, där han af

marskalk Campos er­höll spanska Militärförtjenstorden. I kri­get i norra Indien utmärkte han sig så att han blef med beröm omnämnd i ge­neral Jeffreys depescher. Från Indien skref han han äfven korrespondenser till engelska tidningar. Han har dessutom författat   en  läsvärd bok om krigsoperationerna vid Malakand. Vid Omdurman stred han i 21:a lancierregementets leder och deltog i det berömda anfallet mot Khalifens styrka.

Nu önskar den unge mr Winston Chur­chill vinna lagrar på det politiska slag­fältet. Vid hans uppträdande i Dover framgick det att han under diskussionen af politiska frågor uttrycker sig på sam­ma klara och kraftiga sätt som fadern, och att han eger stor sjelfbeherskning och sinnesnärvaro.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 november 1898)

Bilden ur sidhuvudet är hämtad ur artikeln i Göteborgs Aftonblad.

Kategorier:Utrikes nyheter