1800-talets Göteborg

En säl på besök

”En säl uppenbarade sig i morse i Lilla Bommens hamn härstädes. Han låg rätt länge lugnt och makligt flytande på vattnet helt nära den inre trappan i nämnda hamn, så att åskådarne hade god tid att taga den på denna plats gan­ska sällsynta företeelsen i betraktande.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 november 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: ”Tavla i mörk polerad träram; glasad; reproduktion i färg av målning av Nils [tidigare Carl, nu överstruket] Tirén, 1925; motiv sälar; tryckt hos Norstedt & Söner, Sthlm; skadad. Mått 98 x 79 cm. G 1/7 1966 av Svenska Skolmuseet, Stockholm.”