Vad är väl SMHI:s tiodygnsprognoser mot Flodagubbens 365 dygns prognos!

”Väderleken år 1899. Den s.k. Flodagubben har kungjort följande väderleksprofetia för år 1899:

Det blir ett någorlunda godt skördeår, men det kommer att utmärka sig för våld­samma stormar på land och haf, talrika skeppsbrott förekomma, och skogar, trädgår­dar och parker bli illa tilltygade. Vintern blir blid, och man får njuta den behagliga­ste sommar under hela århundradet.

Våren börjar redan i mars, med solvar­ma dagar utan frostnätter. Löfsprickningen börjar i april, då de flesta flyttfoglar komma. Den vackra och varma väderleken, omvexlande med önskvärda regn, varar till midten af oktober, då ruskig och stormig väderlek inträder, som varar till tredjedag jul, då stark köld inträffar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 november 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Spåkvinna med kortlek och kristallkula.