1800-talets Göteborg

Hästar i sken

”I vildt sken rusade i går afton ett par hästar, förspända Hyrverksbolagets droska n:r 6, från stationen vid Nya Skepps brokajen, skrämda af ånga, som hastigt ut­släpptes Irán ångaren “Carl Fredrik Wærn”.

Kusken Sven Svensson hann ej fasttaga hästarne som fortsatte den vilda farten till Linnégatan, där de hejdades at poliskonsta­peln n:r 38 Lysell, som efter det han kraf­tigt fattat i betslen rycktes ikull och släpa­des ett stycke med, innan han fick djuren att stanna. Han blef härunder skadad i venstra knäet, hvarjemte hans byxor sönderrefvos.

Å droskan och hästarne förefunnos ej nå­gra nämnvärda skador.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 18 november 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hyrverksbolaget, 1901.