1800-talets Göteborg

Försäljning till förmon för Gårda barnhem

”Den försäljning, som till förmon för barnhemmets verk­samhet i förgår var anordnad i Betlehemskyrkans vestibul, besöktes af en rätt talrik publik. Bland arbeten, som höllos till salu, märktes en del vackra saker, som förfärdi­gar af barnhemmets små skyddslingar, så­som mattor, täcken, väfnader, stickningar, diverse handarbeten och leksaker m. m., allt vackra bevis på, hvad till och med de små genom förståndig ledning och ihärdigt bemödande kunna åstadkomma.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 november 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Svarvitt fotografi Vasagatan västerut Flygarns Haga/Vasaplatsen. I bakgrunden Betlehemskyrkan. Foto från 1880-talet.