Ur: Göteborgs Aftonblad 3 december 1898.

Jul-Expositionen hos Ferd. Lundquist öppnar den 5 December. Störta lager av julpresenter utlovas!

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta.