”Lefve konkurrensen! är dagens lösen på alla områden, ej minst bland de handlande och handlande medborgarena.

Fiskaren Johan Kristensson tyckte i onsdags förmiddag att han . fått sig dålig plats anvisad med sina fiskebackar på Fisktorget, hvarför han tog sig för att korrigera denna olägenhet genom att flytta undan några backar, som till­hörde en hans yrkesbröder.

Denne ville naturligtvis ej godvilligt finna sig j att bli så där undanpetad, utan protesterade. Det lifligaste meningsutbyte uppstod, hvilket ditlockade skaror af stockholmskt in­tresserade och nyfikna.

Slutet på uppträdet blef att den konkurrenslystne fiskaren fick plikta 15 kr. för förargelse­väckande beteende.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 3 december 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Fisktorget 1897.