”Spårvagnskusken n:r 34 Karl Adolf Karlson råkade i går morse ut för en svår olyckshändelse, under det han var stadd i tjänst­göring. Spårvagnen hade nemligen stan­nat å Andra Långgatan mellan Masthuggstorget och Johannesgatan och då den åter skulle sättas i gång gjorde hästen ett ryck, så att en rem å selen gick sönder, hvarjemte en draglina gick utaf. Kusken sökte hålla in hästen, därvid töm­men brast, med den påföljd att kusken föll framstupa öfver skärmen och släpades med framför vagnen, som satts i gång.

Innan den hunnit stoppas, hade Karls­son fått åtskilliga skrubbsår i hufvudet, hvarjemte ett par refben bräcktes.

Han fördes genast till Sahlgrenska sjukhuset.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 december 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Järntorget mot öster, sett från Andra Långgatan. Arbetarföreningens hus i fonden. T.h. Apoteket Svanen. År 1901.