”Vid november månads början qvarsutto i länsfängelset 63 män och 22 qvinnor.

Under månaden hafva införpassats 307 män och I5 qvinnor och afgått 277 män och 11 qvinnor. Vid månadens slut qvarsutto 93 män och 26 qvinnor. Så­ledes en omsättning under månaden af 610 fångar.

Under månaden hafva utspisats 2,790 dagportioner.

Medeltalet fångar pr dag har varit 93.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 6 december 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Länscellfängelset vid Sankt Eriks Torg 1901.