Gatenhielmska reservatet är en viktig historisk miljö i Göteborg som många gånger varit hotat av allt från brobyggen till rivning för att ge plats åt stora bostadshus. År 1942 gjordes ett radioprogram om området som ger en god inblick i områdets historia:

Följ denna länk och lyssna på ”SRMinnen: Kvarteret Gatenhjelm – 1942”, programmet är 32 minuter långt. (tack för tipset Mattias Jansson)

Idag kastar staden åter sina blickar mot trädgården (Gathenhielmska trädgården och Söderlingska parken), men denna gång är det inte för att bebygga den utan skapa en ”historisk trädgård”. Du kan läsa mer om den planerade förändringen via handlingar som presenterades på byggnadsnämndens möte 27 november. Förslaget innebär att många äldre träd kan försvinna i området. Utredningen som ligger till grund för denna idé är ytterst bristfällig och innehåller många felaktigheter. Det kommer att finnas anledning att återkomma till denna fråga!

Bilden är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: ”Från Gathenhielmska trädgården. Till höger Bangatan.” År 1958.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Gathenhielms gård. Manbyggnaden från trädgårdssidan.