”Cirque du Nord har i afton flera framstående nyheter att bjuda på. Sålunda visar hr Carré en dresserad hund till häst. Hunden springer bl. a. direkt från marken upp på hästryggen.

Vidare uppföres för första gången den af den danske författaren Gustaf Esmann och direktör Caspar arrangerade utstyrsel pantomimen “De deporterade“ eller “Flykten på lif och död“. Direktör Caspar är sjelf med och kör sin bekanta troika upp för en brant backe.

Söndag eftermiddag kl. 4 gifves stor folkföreställning till halfva priser och på aftonen kl. 8 parad- och galaföreställning med nytt program.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 december 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från: Wikimedia Commons.