”Göteborgs ångbåtsflotta har nu åter ökats med en 2,000-tons ångare, i det att firman Andersson & Lindberg från England inköpt ångaren Lydie. Denna ångare, som under svensk flagg skall bära namnet Meta och som vän­tas till Göteborg om söndag, är bygd 1887 i Flensburg. Den mäter 2,141 reg.- tons, dess längd är 289,5 fot, bredd 36,6 och djup 21,9 samt har en Triple 3 cy­lindrars maskin. Kapten Victor Dann­berg reste förra veckan öfver till Eng­land och för Meta hit.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 december 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: fartyget Meta, byggt 1887.