”Första skyltningssöndagen före jul gynnades af ett väder som loc­kade ut tusentals göteborgare, både gamla och unga, som fyllde affärsgatorna. Våra butiksegare hade i år öfverträffat sig sjelfva och bjödo på en skyltning, som var både smakfull, utsökt för och lockande till köp.

Ute i Majorna var det särskildt Ostermanska manufakturaffären på Carl Johansgatan och Tage Larssons Julexposition på Stigbergsgatan som utmärkte sig genom en lysande och praktfull skylt­ning.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 12 december 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 12 december 1898.