Inför det nya året startas här på Göteborgs historia en ny serie med material ur tidningen ”Göteborg denna vecka”, en tidning som var officiellt organ för Göteborgs och Bohusläns turisttrafikförbund 1931-1977. Varje söndag kommer det ett utdrag ur tidningen som berättar om vad som var på gång i staden för femtio år sedan. Vilka filmer såg göteborgarna 1969? Vilka föreställningar gavs på stadens teatrar? Vilka utställningar var aktuella? Men tidningen innehöll även artiklar, denna första vecka skall här återges planerna inför stadens stora 350 års firande 1971, något som vi säkert får tillfälle att återkomma till även i andra artiklar här på Göteborgs historia under de kommande åren.


Göteborgs planer för 350 årsjubiléet

Så här inför årsvändan skymtar Göteborgs jubileumsår 1971 på horisonten. Och därmed också rean en rad storevenemang, inte minst idrottsliga. En landskampsturnering mellan några av världens främsta fotbollsnationer, världsdelskampen Europa-USA i friidrott samt finnkampen i friidrott är några av de storarrangemang, som är mer eller mindre klara för Göteborg under jubileumsåret. Det är över huvud taget stora ting, som förbereds inför göteborgsjubileet, och även om det som sagt ännu är tämligen ”långt dit” så kanske det kan vara av intresse att redan nu spana något bakom kulisserna. Här nedan lite plock ur den stora planboken.

Fotbollsturneringen planeras i månadsskiftet maj-juni och förhandlingarna betecknas som långt framskridna. Förutom Sverige deltar England, Sovjet och Västtyskland. Tre av turneringens sex matcher spelas i Göteborg, två i Stockholm och en i Malmö.

Det är ännu ej bestämt om Göteborg får friidrottsmatchen Europa-USA. Starka krafter är dock i verksamhet för att få det arrangemanget. Helt klart är att friidrottslandskampen mot Finland 1971 förläggs till Göteborg. Det blir också internationell toppishockey.

Som generalrepetition blir Göteborg slutmål för historisk friidrottskavalkad med anledning av att det då är 75 år sedan Svenska Friidrottsförbundet grundades i Göteborg. Det året blir det också landskamp mellan Storbritannien och Sverige i friidrott på Ullevi.

Kalas-marknad

Ett annat stort jubileumsarrangemang blir en ”Kalasmarknad”. Den är tänkt som en årlig institution och skall ersätta forna dagars Larsmässa. Det blir enligt uppgift något av en ”de vuxnas Barnens dag” med gatustånd, basarer, dans på gatorna, fyrverkerier etc. Speciella nöjespatruller skall dra ut i de olika stadsdelarna för att skapa feststämning, och det blir ett uppbåd av kända artister som medverkar.

Nobelfest

Den seriösare delen av jubileet startar redan 1970, då staden bjuder alla årets nobelpristagare till Göteborg efter nobelfesten. Hur 1970-talets göteborgare lever och äter visas i en utställning med temat ”människan i konsumtionssamhället”, och en transportutställning i amerikaskjulet och ett annat kajskjul vid Stigbergskajen skildrar land-, sjö- och lufttrafikens snabba utveckling. I detta sammanhang planerar man att bygga en gångbro från amerikaskjulets tak till sjöfartsmuseets.

Barken Viking flyttas till Stigbergskajen och utställningsbesökarna får åka mellan Packhusplatsen och Stigbergskajen i tidstrogna järnvägsvagnar. De dras av ”Prins August” – ett av SJ:s första lok.

1.000 lärare

Ett tusental lärare kommer till Göteborg den 2 jan. 1971, då de årligen återkommande skoldagarna startar, och dessutom planeras ytterligare ett 30-tal kongresser – bl.a. 10 medicinska. Svenska Mässan bjuder också på en rad mässor och utställningar.

Målet med jubileet är både att stimulera till ökad lokalisering av industri-, handels- och kommunikationsföretag och att öka turistintresset för Göteborg. För ändamålet har stadsfullmäktige hittills beviljat en anslagsram på 8 milj. kr.

Först i världen

Som första stad i världen och lagom till 350-årsjubileet får Göteborg från årsskiftet en visitors’ ombudsman som skall hjälpa gästande utländska turister. Till honom skall alla besökare som råkat i svårigheter kunna vända sig för att få informationer och råd.

Ombudsmannen är jur. kand. Lars Molander, är 31 år och sekreterare vid Göteborgs stadskansli.

Generalplan

I mars nästa år väntas Göteborgs stadsfullmäktige besluta om generalplanen för 1971 års 350-årsjubileum. Ekonomidirektör Jan Mörch, Stockholm, tillträder som generalkommissarie den 1 jan. Han kommer närmast att samarbeta med ett arbetsutskott med 2-4 medlemmar som utses före årsskiftet.

Generalkommissariens första uppgift blir att gå igenom kommittéernas förslag med kostnadskalkyler, som skall ha lämnats före årsskiftet. Han kommer att presentera sin generalplan för jubileumskommittén den 15 februari nästa år och skall då också ha finjusterat en budget som ska accepteras av fullmäktige.

Sektionskommittéerna har redan hunnit presentera en rad förslag. Antalet kommittéer har vuxit till nio sedan Vara-bolagens VD Bengt Bengtsson accepterat att bli ordförande i en speciell turistkommitté.

Dagboken:

Teatrar och utställningar:

På bio:


Källa: Göteborg denna vecka: med Göteborgskarta, Göteborg denna vecka, Göteborg, 1931-1977. Tidningen finns i Göteborgs Hembygdsförbunds arkiv.