”Å Stora teatern gifves ”Geishan eller téhuset i Japan“ i afton för sista gången — åtminstone tills vidare.

I morgon lördag ges ingen föreställ­ning.

Förköpet till första nyårspjes-föreställningen börjar i morgon middag kl. 12.

“Efter uppvaknandet heter ett af prinsessan Karadja (dotter af hr L. O. Smith) författadt 4-aktsskådespel, som i går afton för första gången gafs å Hel­singborgs teater af Håkanson-Svennberg- tournéen.

“Efter uppvaknandet afhandlar två olyckliga äktenskap. Hjeltinnan är en ung “modern“ qvinna, som hyllar den fria kärleken och för hvilken “dygden är beroende af longitud och latitud och så­lunda blott en geografifråga“. Denna rôle utföres af fru Håkanson.

Teatern var fullsatt, och publiken följde med spändt intresse det gripande dramat. Författarinnan öfvervar sjelf föreställ­ningen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 30 december 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kungsportsbron och Stora Teatern.