En lämplig metod att införa i sjukvården?? Det är ingen humbug!

Annons i Göteborgs Aftonblad 25 januari 1899.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kronhusgatan 24, foto 1961.