1800-talets Göteborg

Eldsvådetillbud

”Eldsvådetillbud uppstodo i går qväll mellan kl. 7 och 8 dels i gamla försörjningsinrättningen och dels i järnboden n:r 3 vid Linnégatan.

På förra stället hade eldats med hyfvelspån som antända flögo i luften ur skorste­nen, där soteld också uppstod. Elden var redan släckt, då brandcorpsen anlände.

I järnboden hade en minderårig pojke råkat kasta en ej fullständigt släckt tänd­sticka i ett mindre kärl som stod invid ett fat med denaturerad sprit och som äfven innehöll ett mindre parti sprit, hviiken genast antändes. Handelsbokhållaren hade nog sinnesnärvaro att genast bära ut det

brinnande kärlet å gatan, där elden i kärlet snart släcktes. Äfven inne i butikens golf brann det på ett par ställen. Med släckningen biträdde ett par poliskonstaplar.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 januari 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Stäckningsbild med Linnégatan mot norr. Foto från år 1903.