Östra Larmgatan 5 var adressen tid man kunde gå för att studera vid Göteborgs Handelsskola.

Ur: Göteborgs Aftonblad 28 januari 1899.

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Östra Larmgatan 5, 7, foto 1962.